(Tønsbergs Blad)

Rederiet krevde i to rettssaker i 2001 og 2014 til sammen nær én milliard kroner av staten og Color Line etter å ha blitt nektet å gi anbud på ferjestrekningen mellom Sandefjord og Strømstad. Bastø Fosen tapte begge rettssaker, da domstolene mente at saken var foreldet, skriver dn.no.

Krever staten

Nå mener Bastø Fosen at saken bør behandles helt på nytt.

Sakens kjerne er hvordan foreldelsesfristen skal beregnes. De norske domstolene praktiserte foreldelsesfristen på ordinært vis, og mente at Bastø Fosen måtte ha fremmet kravet lenge før. Rederiet, på sin side, mener at foreldelsesfristen på tre år for rett til erstatning utenfor kontraktforhold ikke kan begynne å løpe så tidlig, og viser til en nylig avsagt EU-dom.

Nå går Bastø Fosen til erstatningssøksmål mot staten ved Justisdepartementet og vil kreve å få tilkjent det samme beløpet rederiet krevde mot Color Line i forrige runde på rundt 720 millioner kroner, skriver dn.no.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Behandles i april

Ferjefeiden startet etter at Bastø Fosen i 1996 fikk konsesjon på ferjesambandet mellom Horten og Moss. Året etter ønsket ledelsen i rederiet å trafikkere ruten Sandefjord-Strømstad, som Color Line drev. Men staten ville ikke gi tillatelse til at Bastø Fosen kunne tilby ferjeturer mellom Norge og Sverige. Det resulterte i at Bastø Fosen i 2001 krevde over 250 millioner kroner av staten, men ferjeselskapet tapte rettssaken.

Erstatningssøksmålet skal behandles i Oslo tingrett i slutten av april i 2020.