Barnevernet fortjener vår tillit –også

DEL

MeningerReaksjonene var kraftige da Gjengangeren gjenga nyheten om at Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene i en adopsjons- og barnevernssak. Den konkrete saken har en lokal forbindelse da Stiftelsen Vilde, som utreder saker på oppdrag fra barnevernet, var involvert i en tidlig fase.

Det er viktig å understreke at Vilde ikke er omfattet av dommen, og vi beklager at artikkelen i en tidlig fase ble presentert slik. Vilde har ikke brutt menneskerettighetene.

Dommen fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgs avslører at barnevernet kan gjøre alvorlige feil som det er vanskelig å rette opp. Norske myndigheter lover å gjøre de nødvendige endringer slik at dette ikke skjer igjen. Det er en selvfølge.

Like selvfølgelig er det å understreke at barnevernet og Vilde stort sett gjør jobben riktig og gir mange barn og deres familier god og nødvendig hjelp. Hjelpeapparatet forvalter et stort spekter av tiltak. Mange i Horten er takknemlige for hjelpen de har fått. Denne nyansen må ikke forsvinne som følge av sakene som fortjent får stor oppmerksomhet.

Sjelden er det nødvendig å gå til det dramatiske skrittet å frata foreldre omsorgen for barnet sitt. Men noen ganger er omsorgsovertakelse helt nødvendig. Det er da heldigvis ikke mange som mener at sakens menneskerettighetsbruddets konsekvens bør bli en sterk begrensning i barnevernets muligheter til å hjelpe barn som trenger hjelp.

Det må nevnes at ytterliggående personer, miljøer og pressgrupper søker oppmerksomhet, også i Horten. Støynivået er høyt og innholdet er ofte svært sørgelig. Noen har en grov praksis med blant annet personhets og andre ytringsovertramp. Disse marginale miljøene er lette å finne, men står i veien for sin sak.

Vi skal være kritiske til barnevernet samtidig som vi bruker vettet. Det samme kritiske lys må også brukes på kritikerne, slik at vi ikke risikerer å hjelpe de som ingen vil hjelpe: De som skader barn.

Mens det er nå er ettertrykkelig slått fast at barnevernet har brutt menneskerettighetene, er dette også sånt: Noen barn er fortsatt fanget i en hverdag de fleste av oss slipper å forestille seg.

Endringene som nå må komme må aldri føre til at nødvendig hjelp ikke når fram til barn som trenger det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags