I følge administrasjonssjef Ragnar Sundklakk vil dette «ikke endre dagens tjenesteproduksjon vesentlig», og videre: «… noe [måtte] ut. Så enkelt er det. Dette var det vi mente ville ha minst konsekvenser» (Gjengangeren, 18. november 2018).

Les også: Protesterer på utsatt barnehagebygging: – Ville rådmannen godtatt å ha kontor i kantina i ti år?

Det skrives ikke noe om på hvilket grunnlag Sundklakk mener dette er enkelt, men vi som er barnas foreldre kan forsikre om at vi ikke deler hans vurderinger. Vi synes ikke dette er enkelt, og konsekvensene er i høyeste grad vesentlige. Det fremstår snarere som et eksempel på at barna lett blir salderingspost når offentlige midler skal fordeles.

Karljohansvern barnehage har lenge vært midlertidig delt i to lokaliteter, begge i gamle og nedslitte bygninger som aldri var ment som barnehage. Avdeling «Brua» er i klubbhuset til Ørn, med et flatt og ensformig uteareal rett ved trafikkert vei. Avdeling «Huset» er i de gamle lokalene til Marine-musikken – et gammelt bygg med begrenset uteareal. Vi stiller spørsmål ved om barnehageloven innfris med disse utearealene, som krav om muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter (§ 2) i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (§ 1), der det tas hensyn til blant annet barns alder og ulike funksjonsnivå (§ 2).

Videre må det være klart at det på ingen måte blir kostnadsfritt å la være å bygge nytt. Både voksne og barn har sin arbeidsdag i uegnede lokaler med betydelig oppussingsbehov. Vi leser om for dårlig ventilasjon og klima, støyproblemer og mangel på egnede arbeidsplasser. Vi ber derfor om en redegjørelse for på hvilket grunnlag administrasjonen har gjort sine vurderinger, særskilt med henblikk på konsekvensene for barna.

Vi stusser over at Sundklakk fremholder som alibi at bygningene er godkjent av Miljørettet Helsevern, som bare er en av flere godkjenningsinstanser og i tillegg med et begrenset tilsynsansvar.

Det er også slik at en godkjenning ikke er tidsbegrenset. Den gjelder ubegrenset inntil et eventuelt nytt tilsyn utføres. Det er derfor svært viktig å presisere at det faktisk er kommunen selv som har ansvaret for at barnehagene godkjennes iht. regelverket, selv om bukken da vokter havresekken.

Den politiske ledelsen må sende forslaget i retur. Det er ti år siden «Brua» ble tatt i bruk som en midlertidig løsning. Indre Havneby barnehage ble vedtatt allerede i 2013. Det er på høy tid med en tidsmessig, egnet og forskriftsmessig forsvarlig løsning for våre barn. Skulle ny barnehage like vel utsettes må det budsjetteres med betydelige midler for å få de gamle barnehagene i akseptabel stand.  Her tror vi kommunen sparer seg til fant. Det kan neppe lønne seg på sikt, selv om man kun skulle være opptatt av økonomi.