Horten kommune fikk ikke medhold hos Fylkesmannen – må etterbetale 1,2 millioner til Espira Baggerød

PRIVAT: Espira Baggerød fikk medhold hos Fylkesmannen da de klaget på at de frikk betydelig mindre i kommunalt tilskudd enn de hadde ventet.

PRIVAT: Espira Baggerød fikk medhold hos Fylkesmannen da de klaget på at de frikk betydelig mindre i kommunalt tilskudd enn de hadde ventet. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Fylkesmannen er klar i sin sak: Horten kommune har feiltolket forskriften da de valgte å redusere det kommunale tilskuddet til den private barnehagen.

DEL

Da Espira Baggerød mottok kommunalt tilskudd for driften var det et helt annet beløp enn de på forhånd hadde ventet. Selv om antallet barn i barnehagen faktisk hadde steget fra 156 til 162, fikk de ikke mer til driften – tvert imot. Tilskuddet ble avkortet med nesten 1,3 millioner kroner.

Grunnen til det var at antallet barn i småbarnsgruppa hadde sunket fra 79 til 42.

Det, mente Horten kommune, var å anse som en «stor aktivitetsendring», og dermed ble den private barnehagen straffet økonomisk.

Fikk medhold i klagen

Espira var ikke sene om å klage på vedtaket, som de mente var helt feil. Vedtaket kom i posten dagen før sommerferien skulle begynne, og med bare noen få ukers klagefrist. Da fikk ferien heller vente for økonomisjef i Espira.

For selv om det er riktig at større barn fordrer lavere bemanning enn de små, er det ikke slik at kommunen kan gå inn og gjøre nye beregninger når det passer dem. Beregningsgrunnlaget skal være ut fra telling som foretas 15. desember. En kommune kan velge å innføre flere telletidspunkter, men dette skal ifølge forskriftene være kjent før kalenderåret begynner. Dette for å sikre at barnehagene får en forutsigbar økonomi.

Nå kommer altså svaret fra Fylkesmannen i Vestfold, der Espira Baggerød får fullt medhold i sitt syn på saken.

LES OGSÅ: Måtte bare leke litt først

Ikke stor aktivitetsendring

Fylkesmannen viser i sitt brev til Horten kommune til forskriftene som fastslår at kommunen ikke kan fastsette en grense for hva som menes med «stor aktivitetsendring».

Bare dersom en barnehage har hatt slike store aktivitetsendringer er det grunnlag for å gå inn og gjennomføre ny telling som grunnlag for kommunalt tilskudd. Men «opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe» er eksempler på hva som kan ligge i begrepet, står det i merknad til forskriftenes paragraf 12.

Fylkesmannen viser også til utdanningsdirektoratet, som konkret nevner at «endringer i alderssammensetning» ikke kan regnes som store aktivitetsendringer.

– Uklart formulert

Kommunalsjef oppvekst, Jan Einar Bruun, lever godt med at de ikke fikk medhold i denne saken.

(Artikkelen fortsetter under saken.)

UTFORDRET: Kommunalsjef oppvekst, Jan Einar Bruun, syntes ikke forskriftene var så opplagte. Derfor foretok de ny telling ved Espira Baggerød, og kortet ned på kommunalt tilskudd.

UTFORDRET: Kommunalsjef oppvekst, Jan Einar Bruun, syntes ikke forskriftene var så opplagte. Derfor foretok de ny telling ved Espira Baggerød, og kortet ned på kommunalt tilskudd. Foto:

– Vi utfordret forskriften og hvordan den skulle praktiseres fordi vi syntes den var uklart formulert. Vi ønsket rett og slett klarhet i hvordan den skulle praktiseres. Ettersom også fylkesmannen måtte sende saken inn til departementet, viser det at vi ikke er alene om å ønske klarhet i hvordan denne forskriften skal tolkes og praktiseres, sier han.

LES OGSÅ: Kommunebudsjett-forslaget for 2018: Store investeringer til skoler og idrett

– Som forventet

Økonomisjef i Espira Gruppen, Geir Egil Risanger, har ikke vært urolig i påvente av fylkesmannens avgjørelse.

– Den var akkurat som forventet, sier Risanger. – Vi regnet med medhold.

– Men Horten kommune mener forskriften om når de kan gå inn og gjøre ekstra tellinger var litt uklar ...?

– Det synes ikke vi. Særlig ikke når dette er presisert fra direktoratet. Men Horten kommune håpet vel med dette å spare noen penger, kanskje? Vi syntes jo også at tidspunktet for vedtaket fra kommunen, dagen før sommerferien, var noe underlig.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken