Hør hva barna synes om å komme tilbake til barnehagen etter ferien

For noen er barnehagen allerede i gang, men det er først på torsdag det nye kullet kommer.