... og selveste soknepresten vek ikke unna de sterke glosene