– Horten frivilligsentral har fått til sammen 450.000 kroner. Pengene skal gå til tiltaket «Aktiv ferie for ungdom" som retter seg mot å inspirere ungdom til fellesskap gjennom aktivitet, et helsefremmende tiltak i en tid hvor både ensomhet og inaktivitet er en utfordring, sier Finn-Øyvind Langfjell i Høyre. «Aktiv ferie for ungdom" fikk 400.000 kroner.

Utjevne sosial ulikhet

– Jobb, og mulighet til å tjene sine egne penger, er en viktig del av tiltaket som søker å utjevne sosial ulikhet og sosial eksklusjon. Tilskudd vi i hovedsak være rettet mot familier med lav inntekt, forteller Anner Grethe Haugan i Frp.

Zvonimir Vojtulek i KrF er også glad for at tiltaket «Horten for alle" ble tilgodesett med 50.000 kroner.

– Tiltaket er et forsøk på å jobbe mer omfattende og målrettet i forhold til inkludering. «Horten for alle" retter seg mot familier med lav inntekt, og tiltaket forsøker å finne styrke hos deltakerne og vise fram hva den enkelte er god til.

Ta på alvor

De tre politikerne er enige om at vi må ta barnefattigdommen i Horten på alvor, og at Horten frivilligsentral gjør en god jobb og at pengene kommer godt med. Mange lag, foreninger og organisasjoner utfører mye bra i tillegg til innsatsen til Horten kommune.

«Camp Vestfold 59 Nord" er et tiltak for barn og unge mellom 6 og 13 år som skal få opplevelse av fellesskap og mestring i fritida på ettermiddager og i feriene. Den nasjonale tilskuddsordningen har gitt 180.000 kroner til dette tiltaket som skaper grobunn for at nye og gode vennskapsbånd blir knyttet. Campen dekker hele sesongen gjennom fire årstider, vår, sommer, høst og vinter.