Nå må det snart tas affære overfor Bane Nor. En ting er Blix-tunellen med store økonomiske overskridelser, et teknisk anlegg som er underdimensjonert og nå sist, korrosjonen har allerede tatt et godt tak i anlegget. Hvorfor det er gått slik på dette prestisjeprosjektet er det vel kun Riksrevisjonen som kommer til å finne ut.

I år kommer det til å bli det 13. året hvor det er buss for tog på strekningen Drammen – Asker i sommer fordi det skal gjennomføres vedlikehold og oppgraderinger av strekningen. Allikevel skjer det hyppig togstans på grunn av såkalte signalfeil på strekningen. Minst to til tre ganger i uken hører vi på radioen – Signalfeil på strekningen Drammen – Asker. Du må regne med innstillinger og forsinkelser. Ikke et eneste år klarer Bane Nor å nå punktlighetsmålene. De ligger milevidt unna å nå disse.

I Moss har arbeidet med nytt dobbeltspor for Østfoldbanen stoppet helt opp. Til Bane Nors store forbauselse avdekket de store forekomster av kvikkleire der hvor den valgte traséen er lagt. Hva dette kommer til å koste vet nær sagt ingen, men sannsynligvis vil det bli utrolig dyrt for Bane Nor kan vel ikke snu nå, siden alle boligene som lå i området der traséen er valgt er revet og eiendommene gravd ut en gang for alle. Dette til tross for at Bane Nor fikk advarsler om området og anbefalinger om å velge en trasé som går på fjell for å redusere kostnadene. I stedet har de valgt å følge det gamle og eksisterende sporet, slik at jernbanen i all overskuelig fremtid vil ligge som en barriere mot havna og fordyre en utbedring av ferjetrafikken på RV19.

Det er komplett uforståelig at Bane Nors styre sammen med ledelsen valgte å tilby entreprenøren nær 500 millioner kroner tidligere i høst for at Blix-tunellen skulle bli ferdig slik at Kongen kunne klippe snora den 11. desember. Begrunnelsen for dette var at ledelsen var redd for å miste omdømme dersom tunellen og banen ikke var klar til dette tidspunktet. Jeg vet ikke om de hadde noe særlig omdømme å miste. Blant reisende med tog er omdømmet til Bane Nor svært lav, og det blir ikke bedre med Blix-tunellen og utbyggingen i Moss.

For Hortens del er jeg bekymret for at Bane Nor har overtatt arealet for utbyggingen fra ferja til Linden. Hvor mye klarer de å bomme på kalkylene her? Hvor store blir forsinkelsene, vil det bli gitt noe informasjon? Vil Bane Nor ha fått sitt banesår før denne sentrale utbyggingen for Hortens fremtid er kommet i gang?