I denne skogen vil Bane Nor deponere 40.000 kubikk oljeforurenset sprengstein

Av

Bane Nor har blinket ut et skogsområde ved Snapsrød, mellom Nykirke og Skoppum som deponi for kjøredekke etter tunnelutbygging.