Når man flytter nær en skole som har vært der lenger enn oss eller i sentrum av byen, bør man forvente seg liv og støy. Jeg blir forbauset over at voksne mennesker ikke ser det når de velger å bosette seg sentrumsnært.

Fortetting av byen betyr fortetting av byen. Hvordan kan de klage på at barn og unge holder seg fysisk aktive eller leker med musikkinstallasjoner i sentrum av en by? De gjør ungdommen til et problem, mens problemet er at de ikke vil at ungdommene skal bruke en egnet ballbinge eller musikkinstallasjoner fordi det ikke passer. Hva vil de at ungdommen skal gjøre istedenfor?

Kommunen kan sette seg i førersetet og lage en plan for lek, spill og støy i sentrumsnære områder. Kommunen kan stille krav til utbyggere og utleiere om støyisolerende vinduer og lignende.

Therese Mæhre, Horten

 

Horten kommune ønsker en levende pulserende by, hva menes med det om man ikke får lov å «pulsere». Blir ikke mye liv av det, og å stenge en ballbinge klokka 20 er for tidlig. Med byutviklingen som nå foregår i byen hvor skateparken snart bortfaller og nye deler av havna blir tilgjengelig, håper jeg at kommunen avsetter et større område til ungdom og ungdomsaktiviteter sentrumsnært og gir skatere og basketballspillerne hele «spilleklare» baner å spille og skate på. For min del: bruk frigitte områder på havna.

Kommunen kan sette seg i førersetet og lage en plan for lek, spill og støy i sentrumsnære områder. Kommunen kan stille krav til utbyggere og utleiere om støyisolerende vinduer og lignende, samt informere om at i sentrum må man forvente liv eller støy – avhengig av hvordan man velger å se det – selv fra terrasser.

Slik at lydvare mennesker ikke flytter i nærheten av skoler eller sentrum og slike situasjoner oppstår. Barn og unge taper jo hver gang.

Jeg heier på Berner og alle andre unge som ønsker seg et sted de kan få gjøre det de ønsker. Dere er ikke i veien, dere mangler bare et sentrumsnært sted å få være i fred på. Så håper jeg kommunen velger å gjøre noe med det. Hør på de unge, ikke ignorer dem. Selv skal jeg snart ha lag hjemme og håper jeg har naboer som tåler litt liv etter klokka 20.