Planlegger ny vei mellom Bakkenteigen og riksvei 19 – men ikke for gjennomkjøring

Den planlagte veien fra universitetet til Glenne og riksvei 19 blir stengt for gjennomkjøring. Trafikken fra Åsgårdstrand og Tønsberg må fortsatt kjøre gjennom Kirkebakken.