(Tønsbergs Blad)

De nye sykdomstilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, opplyser Mattilsynet.

Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og flere veterinærklinikker samarbeider for å finne ut hva som forårsaker sykdommen.

Totalt har tolv hunder blitt obdusert. Hundene viser alle samme tegn på blodig tarmbetennelse.

Utbrudd eller enkelttilfeller

I ni av de obduserte hundene hvor bakteriologitest er klar, er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens. Hos flere av hundene er også bakterien Clostridium perfringens påvist.

Det er foreløpig ikke klart om bakteriene er årsaken til utbruddet.

Det ser ut til at bakteriene forekommer naturlig hos noen friske hunder, viser undersøkelser fra Veterinærinstituttet. De skal nå undersøke om Providencia-bakteriene tilhører samme bakteriestamme.

– Dette kan avklare om tilfellene er koblet i ett utbrudd, eller om det er flere enkelttilfeller, opplyser Mattilsynet.

Trolig ikke smittsom mellom hunder

I helgen og i løpet av neste uke er det ventet svar på andre undersøkelser i forbindelse med hundesykdommen, opplyser Veterinærinstituttet i en status torsdag ettermiddag.

Det kan virke som om sykdommen ikke er så smittsom som først fryktet. I de fleste tilfeller hvor det har vært flere hunder i samme dyrehold, har kun én hund blitt syk.

Mattilsynet oppfordrer likevel hundeeiere til å begrense nærkontakten mellom hunder.

Ingen fellestrekk

Hittil er det ikke funnet fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med tanke på alder, rase, foring, turområder eller kontakt med andre hunder. Det er ikke kjent om det er en sammenheng mellom dødsfallene.

Flere hunder er døde etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

De syke hundene har symptomer som oppkast, blodig diaré og redusert allmenntilstand.