«Her ligger jo mye av sjela vår. Folk, steder og hendelser som har vært viktige for lokalsamfunnet»

De tar godt vare på de nære tingene i Åsgårdstrand. Den lokalhistoriske boka «Broen» er en god bidragsyter sånn oppunder jul hvert år.