Jeg vil takke Åsgårdstrand Velforening og Jon Lea for et konstruktivt brev, publisert i Gjengangeren 27. november. Det har skjedd, skjer og skal skje mye spennende i Åsgårdstrand. De senere årene har det blitt bygd ny skole/gymsal, nytt sykehjem og gjennomført en stor oppgradering av havneområdet.

LES OGSÅ: Redd Herredshuset fra riving

Nå blir Rådhuskvartalet renovert. I desember blir det trolig vedtatt at kommunen skal gå i dialog med fylkeskommunen for å få til en styrking av Munch-satsingen i Åsgårdstrand.

Samtidig er vi også kjent at det at det er flere ønsker som så langt ikke er innfridde. Lea berører blant annet behovet for ny barnehage og idrettshall/all-aktivitetshus. Jeg er helt enig i at dette er gode tiltak, som en på sikt må arbeide for å få på plass. Dessverre så er det ikke funnet plass til dette i økonomiplanen for de nærmeste tre-fire årene. I denne perioden har det ikke blitt plass til noen nye kommunale idrettsprosjekter som er i samme størrelsesorden som en hall/all-aktivitetshus.

Lea tar også opp saken om tilrettelagte boliger ved Bakkeåsen. Vi registrerer at det har kommet fram en del motstand mot lokaliseringen, men vi har også møtt flere som argumenterer for at det er en god plassering. Per i dag må vi derfor forholde oss til at et enstemmig kommunestyre – inkludert alle representantene fra Åsgårdstrand – har støttet denne lokaliseringen.

Jeg er imidlertid helt enig med Lea og velforeningen om at vi i enda større grad må jobbe for å se hele utviklingen i Åsgårdstrand under ett. Det pågående arbeidet med en områdeplan er derfor veldig viktig. Jeg er også glad for at velforeningen vil invitere til et folkemøte. Hvis vi skal lykkes med utviklingen er vi helt avhengig av en god dialog mellom politisk nivå, administrasjonen og ulike interessenter blant innbyggerne.