Leder Kari kunne ønske 51 personer velkommen til medlemsmøte på Åsgårdstrand sykehjem.

Vi innledet med sangen ‘Alltid sanitetskvinne’. Så gikk ordet til Sofia Ingebrigtsen som fortalte

om sin barndom som flyktning. Sofia gikk i 1. klasse i Budapest da Sovjetunionen invaderte Ungarn i 1956. Mange ungarere flyktet fra landet, og Sofias foreldre besluttet at de skulle prøve det samme. Sofia og hennes lillesøster fikk streng beskjed om ikke å snakke med noen om ting de hørte hjemme, lærere hadde i oppgave å samle informasjon om barnas familier og bringe den videre til myndighetene.

Nyttårsaften dro familien på fire med toget til et fiktivt selskap. Mens de var på toget, kom politiet om bord for å sjekke reisedokumenter, og noen passasjerer ble arrestert. Dette gjorde at familien gikk av toget en stasjon tidligere enn planlagt. De begynte å gå i den retningen de trodde Østerrike var. Det var mørkt, kaldt, sludd og isregn der de gikk over markene. De hadde kapper sydd av hvite laken. Kappene ble stive av frost og isregn. Etter flere timer kom de fram til den østerrikske grensen. En bonde møtte dem og de ble etter hvert innlosjert på flyktningemottak før de endte opp i Norge i februar 1957.

Etter ankomsten til Norge måtte hele familien lære seg språket og starte livet på nytt. De hadde ingenting, men foreldrene fikk etter hvert arbeid, jentene gikk på skole og de fikk et trygt liv. Sofia ble

senere gift med sin Tom, de har bodd i Åsgårdstrand siden 1971. Sofia avsluttet med å trekke linjer til dagens situasjon i Ukraina. Hun mener de flyktningene som kommer nå må integreres så godt som mulig og at språkopplæring er den viktigste faktoren for å få dette til.

Sofia fikk stor takk og et sitteunderlag for et gripende foredrag.

Så var det tid for kaffe, kaker og loddsalg. Vi solgte lodd for 3.000 kr denne kvelden.

T-skjorter og en fleesejakke ble lagt ut for salg.

Aktivitetene på Åsgårdstrand sykehjem er i god gjenge, det legges ned mange timer hver uke. Sigrun ønsker avløsning, og Eva sa seg villig til å ta over ledelsen av dette arbeidet.

Pensjonistturen til sydfylket ble en stor suksess, takk til Ingrid og Aase, håper de fortsetter neste år.

Frivilligdagen ble arrangert i Horten 2. september og vi var også representert. Kari og Merete sto på stand for sanitetsforeningene sammen med Borre og Falkensten.

De samme tre foreningen pakket også Orklaposer til trengende familier i kommunen. Kari og Merete deltok i pakkingen, og posene ble levert til helsestasjonen for utdeling. Vi har også fått forespørsel fra helsesøster ved skolen om hjelp til vanskeligstilte familier, de får gavekort på Outlet til klær og fottøy.

Seniorkafe hver torsdag kl 11-13 er i gang igjen. Fint hvis noen vil hjelpe til på kjøkkenet.

Vi skal ha loddsalg 13., 14. og 15. oktober og 19., 20. og 21. oktober med trekning på sykehjemmet den 21. oktober. Gevinster mottas med takk. Liste for å selge lodd ble sendt rundt, mangler fortsatt noen få vakter.

Lesevenn starter opp igjen onsdag 13. september kl. 14:15. Vi leser for SFO til samme tid hver uke. Ta kontakt med Merete hvis du har lyst til å være med på dette.

Onsdag 27. september er det et felles møte med Borre og Falkensten på Redningen i Horten. Tema er kvinnehelse og Elisabeth Swärd fra NKS kommer sammen med Tove Tangen, helsestasjonen og en lege. Ingen påmelding.

5. oktober kl. 18 holdes et informasjonsmøte på Bakkenteigen. Marit Bjørnstad kommer for å snakke om NKS fram til 2030. Bindende påmelding til Kari eller Merete innen 29. september.

Kvinnehelsedagen er avlyst.

Beredskapsgruppa for Borre, Falkensten og Åsgårdstrand har fått 25.000 kr til å arrangere trygghets-treff for hjemmeboende eldre i slutten av oktober. Dette er under planlegging og mer informasjon kommer etter hvert.

Taushetserklæringer skal underskrives av alle som deltar i arbeidet på sykehjemmet, som lesevenn, som vaksinevakter og andre situasjoner der man kommer i kontakt med mennesker som kan være sårbare. Styret oppretter en mappe med oversikt over erklæringene.

På neste medlemsmøte får vi besøk av Marte Ellefsen fra Massasjekompaniet.

Etter alle disse påminnelsene ble det trekning og mange glade vinnere før vi avsluttet med å synge

‘Vi vandrer med freidig mot’.

Åsgårdstrand, den 12.09.2023