Gå til sidens hovedinnhold

– Åsgårdstrand På Tvers gjenoppstår med nytt navn?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åsgårdstrand Idrettsforening har i mange år utgitt ÅPT, og magasinet har vært et høyt skattet informasjonsorgan i kunstnerbyen. Motiveringen for utgivelse av magasinet var at idrettsforeningen skulle skaffe seg ekstra inntekter blant annet gjennom annonsering, og tiltaket ble fra starten av en suksess. I 2019 var det imidlertid stopp og siste utgave ble utgitt i desember 2019.

Velforeningens styre syntes dette var uheldig ikke minst fordi ÅPT tilsynelatende hadde vært et populært informasjonsorgan for beboerne, og det ble besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse for å avklare interessen for fortsatt utgivelse. Fasit i undersøkelsen var temmelig utvetydig – et stort flertall svarte ja og signaliserte at de var villig til å betale for en abonnementsordning.

Styret i Vellet nedsatte så et interimsstyre som fikk mandat til å undersøke om det var finansielt grunnlag for et slikt magasin, og hvis ja til dette skulle magasinet reetableres som en forening eiet av (helst) samtlige klubber/foreninger i byen og (helst) samtlige privatpersoner.

Navnet på «det nye» ÅPT ble besluttet til Magasinet Åsgårdstrand (MÅ).

Det ble helt innledningsvis fattet vedtak om at magasinet også måtte inneholde annonsering, men av totalt 48 sider skulle det kun være 25 prosent annonser. I tillegg ble det besluttet at det skulle gis et håndslag til lokalt næringsliv og innrømme cirka 50 prosent rabatt for alle lokale annonsører.

Foreningene som gikk inn som eiere skulle oppfordres til å sende inn redaksjonelle innlegg med informasjon om egen forenings virksomhet samt hvilke fremtidsplaner som var besluttet.

Det ble også bestemt å invitere de politiske partiene i Horten kommune og gi de meget rimelig spalteplass slik at alle fikk presentere sine respektive holdninger til de løpende politiske sakene.

Og hvis lokalpolitikerne ville kjenne sin besøkelsestid kunne den politiske bevisstheten øke i Åsgårdstrand gjennom bedre kontakt mellom folkevalgte og innbyggere.

Interimsstyret har nå avklart et hele 18 av 21 foreninger i Åsgårdstrand har sagt seg villig til å bidra økonomisk for sitt eierskap i foreningen, og neste skritt er å invitere til medlemskap for privatpersoner.

Hvis finansieringen kommer på plass vil neste skritt bli å gjennomføre et stiftelsesmøte med fastsettelse av vedtekter og valg av et permanent styre blant eierne.

Åsgårdstrand, 27/5-21.

Interimsstyret for Magasinet Åsgårdstrand (MÅ)

Kommentarer til denne saken