Arve Høiberg: – Vi gjør en kommunal oppgave

– Vi er jo i en situasjon at vi som klubb må bygge ut et kommunalt anlegg.