Gå til sidens hovedinnhold

Årlige millionoverskudd og 200 mill. «på bok» i Horten kommune: «Jeg vil sterkt advare mot å slippe opp på den stramme økonomiske styringen»

Artikkelen er over 2 år gammel

Orden i økonomien er avgjørende for å kunne gi gode tjenester over tid. Jeg er derfor veldig glad for at Horten kommune gjennom flere år har hatt solide overskudd.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fire siste årene har netto driftsresultat variert mellom 38 og 53 millioner per år. I den samme perioden har vi også lykkes med å mer enn doble pengene kommunen har på bok (fondsmidler). Med nesten 200 millioner oppspart ligger vi nå i øvre del av det som er anbefalt ut fra kommunestørrelse.

Økonomisjef Ole Grinde hadde god grunn til å smile da han la fram kommunens regnskap for 2018 


Når vi har lyktes med å bygge opp reserver kan det bli fristende å bruke mer penger. Vi har mange uløste oppgaver og vi må hele tiden jobbe for å gi bedre tjenester, både innen helse, oppvekst og andre områder. Selv håper jeg for eksempel at vi framover skal få til å styrke eldreomsorgen. Det må imidlertid skje gjennom riktige prioriteringer, ikke gjennom for høy pengebruk.


Jeg vil sterkt advare mot å slippe opp på den stramme økonomiske styringen. Store og viktige investeringer innen blant annet sykehjem, skoler og barnehager gjør at vi har høye lån. Vi bør derfor vurdere å minke sårbarheten vi har for rentesvingninger gjennom å bruke framtidige overskudd til å betale ned på lånene. Vi vet også at overforbruk og negative tall skaper usikkerhet, mens en ryddig økonomi gir oss trygghet, rom til å håndtere uforutsette utgifter og muligheten til å tenke langsiktig. Denne tryggheten er nødvendig for å sikre en fortsatt positiv utvikling i kommunen.

Kommunebudsjettet 2019: Vil bruke 16 millioner på nytt skoletak 


Den viktigste grunnen til at vi har fått til en positiv økonomisk utviklingen er alle de ansatte i kommunen. Selv med begrensede ressurser og stort arbeidspress står de på hver eneste dag og utfører jobbene sine på svært pliktoppfyllende måter. Det er også etablert en kultur der ansatte har økt forståelse for viktigheten av å holde budsjettene. De over to tusen ansatte fortjener en veldig stor takk.

Are Karlsen
Ordfører, Horten kommune

 

Kommentarer til denne saken