Jeg er skuffet over flertallet i havnestyrets JA til ny utsettelse av Portalbygget! Men jeg gir honnør til Henriette Sørbøe Andreassen, Senterpartiet, for hennes uttalelse til Gjengangeren 01.04.22 i forbindelse med at utubygger har søkt om nok ett års utsettelse for å tegne et nytt og mindre bygg enn de opprinnelige tegningene for Horten havnepark - som de altså vant konkurransen med.

Henriette S. Andreassen mener blant annet at hele prosessen bør starte på nytt. Slik at andre utbyggere nå kan stille på lik linje og få komme med sine forslag.

Folk vil ikke ha det sånn i Horten kommune at den som vinner en konkurranse med sine tegninger, bare kan endre disse senere. Hvilken troverdighet vil Horten kommune sitte igjen med, hvis de lar utbygger trumfe igjennom dette?