Når et samlet kommunestyret reiser seg og applauderer kommunalledelsen for en fantastisk jobb gjennom pandemien da begynner man å reflektere.

Hva har egentlig ledelsen gjort utover det som er forventa arbeidsinnsats? Jeg har forstått at kommunelege er ikke en stiling man får på høyden av karriera, men det hadde underveis vært kjekt om kommunelegen hadde dristet seg til å tenke en tanke sjæl ikke bare dilte etter FHO. Vi bør ikke lengere enn til Tønsberg for å se at kommunelegen har kunne lovverket og turde ta egne avgjørelser.

Min stående applaus velger jeg heller å rette mot alle de som ikke har kunnet sitte bak digre kontordører og feite papirbunker. Alle de som hver dag har stolte gått på jobb vel vitende om at jeg kan bli smitta i dag.

Takk for den innsatsen dere har gjort og fremdeles gjør på kommunens sykehjem, ute i hjemmetjenesten, i barnehager, SFO, skoler og alle dere andre fotsoldater som i front utsetter dere for smitte for å holde hjula i gang. Stor takk til dere.