Vi er helt enige om viktigheten av denne. En forlengelse av miljøtunnelen vil gi bedret bomiljø for mange innbyggere i Strandparken og Østbyen.

Les innlegget fra Skulstad-Johnsen og Moen her

Utfordringen er å få finansiert tunnelen. Det er mulig å finansiere den gjennom bruk av kommunale midler og/eller bompenger, men det mener jeg er en dårlige løsning. Riksvei 19 er en del av hovedveien mellom Østfold (E6) og Vestfold (E18), og er et statlig ansvar. Jeg vil også påpeke at kommunen tidligere har tatt et stort ansvar for denne veistrekningen, gjennom å ta risikoen knyttet til en bomfinansiert vei forbi Skoppum. Min klare forventning er derfor at staten skal ta ansvaret for å finansiere miljøtunnelen. Dette opplever jeg også at et stort flertall i kommunestyret er helt enig i.

Skulstad-Johnsen og Moen uttrykker en forventning om at det jobbes aktivt for å få gjennomslag i denne saken. Det kan jeg bekrefte at vi gjør. Jeg har flere ganger tatt det opp med sentrale politikere, men ingen vil love at disse midlene kommer inn i Nasjonal Transportplan i år. Mine kollegaer i Høyre ønsker også en plan for møter med samferdselsministeren og transportkomiteen. Det er gode ideer, men det er ikke enkelt å få til møter som gir gjennomslag for våre interesser. Jeg oppfordrer derfor de lokale representantene for regjeringspartiene til å bistå med dette.

Erfaringsmessig oppnår vi mest overfor overordnede myndigheter når vi står helt samlet lokalt, uten partipolitiske diskusjoner. Det har vi erfart i mange viktige saker, som for eksempel om Marinemusikken, FLO-verksted, Marinemuseet, finansiering av ren Indre Havn-prosjektet, sykkelvei til Nykirke, med mer.

I saken om miljøtunnel tør jeg ikke love en rask løsning, men jeg er helt sikker på at raskeste vei er gjennom lokal enighet og tverrpolitisk påvirkning.