Mandag fortalte fire ansatte ved et sykehjem i Horten om en vanskelig bemanningssituasjon i sommer, som ifølge de ansatte har ført til at flere vikarer har vært satt inn i jobb uten å levere påkrevet politiattest.

De fortalte også om utstrakt bruk av overtid, doble vakter, avbrutte ferier og veldig mange henvendelser om å påta seg enda flere vakter for å dekke opp behovet – i sum har det vært en situasjon de har følt som en enorm belastning.

Felles for alle de fire ansatte som henvendte seg til Gjengangeren, er at de insisterte på å være anonyme. Dette fordi de mente det å uttale seg i avisa ville føre til straffereaksjoner, som for eksempel at de ikke blir tildelt flere ledige vakter.

– Ta det gjerne opp med meg direkte

Dette fikk ordfører Are Karlsen til å gå ut på Facebook med en presisering:

«Alle ansatte har rett til å ytre seg kritisk i mediene, både om kommunens virksomhet og andre forhold. Kritiske ytringer skal ikke få noen negative konsekvenser for ansattes arbeidsforhold. Hvis noen opplever noe annet så anbefaler jeg de å kontakte tillitsvalgte, administrativ og/eller politisk ledelse i kommunen».

Han utdyper gjerne synspunktet sitt.

– Selv om det ofte er lurt å ta ting internt, er det å uttale seg til mediene en rett folk har.

– Likevel hører vi med jevne mellomrom fra ansatte som sier de har fått beskjed om at det ikke har lov?

– Ja, og hvis folk opplever det bør det løftes videre. De kan ta det opp med tillitsvalgte, med verneombud eller med leder. Dersom det ikke hjelper må de gjerne ta det opp med meg direkte.

LES OGSÅ: Ordføreren om tomtesakene: -Jeg er ikke kjent med tilfeller der personlige forbindelser mellom aktører og politikere har hatt innvirkning

Vil gjerne vite om de konkrete sakene

– Er det behov for en opprydning?

– Jeg har snakket med hovedtillitsvalgt, og de opplever ikke at de får mange tilbakemeldinger som går på at folk ikke får lov til å uttale seg i avisa. Regelverket er tydelig. Alle har rett til å ytre seg fritt. Hvis folk opplever at de hindres i dette, er det viktig at vi får inn de konkrete sakene, slik at vi kan gjøre noe med det. Det skal være lov å kritisere kommunen, og det skal være trygt å gjøre det, slår Are Karlsen fast.