Ved utgangen av januar var det 3.758 helt arbeidsledige i Vestfold, melder NAV i en pressemelding. Ledigheten er redusert med 15 prosent fra i fjor.

Fire prosent ledige

NAV-tallene viser nedgang i arbeidsledigheten også i vår kommune. 15 færre helt ledige sammenliknet med i fjor. Likevel er fire prosent av total arbeidsstyrke uten jobb i Horten. Det er høyeste prosentandel av kommunene i Vestfold, ifølge NAV.

LES OGSÅ:  475 helt ledige i Horten

Larvik har laveste ledighet, med 2,1 prosent av arbeidsstyrken, forteller NAV. Alle kommunene i fylket har redusert ledighet med unntak av Holmestrand hvor ledigheten er tre prosent høyere enn i fjor. Nedgangen gjør seg gjeldende i de fleste yrkesområder.

– Når vi i tillegg registrer at etterspørselen etter arbeidskraft har tatt seg veldig opp, har vi grunn til å være fornøyde med utviklingen den første måneden i 2018. Det sier assisterende fylkesdirektør i NAV, Hanne K. Sedberg.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

Utlyste stillinger                                                                                                                  

Ledigheten samlet sett i Vestfold utgjør nå tre prosent av arbeidsstyrken mot 2,6 for landet som helhet.

LES OGSÅ: Flere unge i Horten skal ut i jobb, men: – Det er ingen «quick fix» å få ned ungdomsledigheten

– De siste ni månedene har vi hatt en positiv utvikling i arbeidsmarkedet. Det har vært en økning i antall utlyste stillinger og det har blitt stadig færre nye arbeidssøkere, forteller Sedberg.

Ledigheten har gått ned i de fleste yrkesområder, heter det i pressemeldingen. Størst reduksjon i januar var det innen industriarbeid og lederyrker – begge med 26 prosent. Av i alt 15 yrkesområder er det kun innen akademiske yrker og undervisning at NAV Vestfold registrerer økning i ledigheten.

Flere over 60 år

Ungdomsledigheten er blitt redusert med 18 prosent det siste året. Ellers er det reduksjon for alle aldersgrupper med unntak av de over 60 år. Blant eldre har ledigheten økt med tre prosent sammenliknet med i fjor.

1.023 personer har gått sammenhengende ledig i et halvt år eller mer. Antall langtidsledige er nå sju prosent lavere enn i fjor. I likhet med den totale ledigheten stiger antall langtidsledige innen akademiske yrker og undervisning, ifølge NAV.

Til sammen ble det registrert 1.625 ledige stillinger i januar. Det tilsvarer en økning med 43 prosent fra samme måned i fjor.

 – Økningen er imidlertid ikke helt reell ettersom NAV i løpet av 2017 har inngått samarbeid med ulike aktører i markedet for å forbedre innhentingsmetodene. Men også for stillinger som kun har vært annonsert i media i fylket har det vært en økning med 68 prosent, påpeker assisterende fylkesdirektør Sedberg.