I Dagsrevyen tirsdag 3. mai fikk vi vanlige fagorganisterte, ja resten av Norge åsså, ei feit avsløring midt i trynet. Ved Vard Verft i Møre og Romsdal har utenlandske arbeiderær vært med å bygge verdens største cruiseskip for 30 norske kroner i timen, uten registreringær og med ei abeidsuke på 70 timer! Altså for 30 kroner i timen har arbeidere fra forskjellige land blitt henta inn av underleverandørær for å bygge et skip så svært og så lukseriøst at verdens rike kan vælve seg i sjampanje, kaviar og kånjakker av beste og dyraste merker uten tanke for noe annet enn sin egen velvære og sitt slaraffenliv.

I reportasjen kommer det fram at ledelsen ikke visste noen ting, dem er overraska og trur kanskje dem har vært litt "naive". Avsløringa er foretatt av Politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten og må vel i beste fall kalles en gedigen skandale i et forholdsvis oversiktelig norsk arbeidsliv.

Diverse norske regjeringær og organisasjonær har hevda gjennom mange år at dem har hatt forkus på arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Fagbevegelsen det samma. Men åssen i all verden kan da slikt skje allikavæl? Er alle like naive som ledelsen ved Vard? Arbeidsminister Marte Mjøs Pedersen kommer i svart bil og er overraska. En brunbarka direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen er overraska. Men hvor i all verden er resultatene av fokuset på sosial dumping? Og hvor er fagbevegelsen?

Dem har vel verkstedsklubb på verftet vel? Dem skal jo værra med å passe på at lover og regler overholdas på sine respektive bedrifter! Har Fellesforbundet tatt ferie sammen med Stein Lier-Hansen etter de harde lønnsforhandlingane på overtid?

Jeg må si at jeg skammer meg over manglende vilje og evne hos myndigheter, fagbevegelse, LO og NHO til å ivareta arbeideranes rettigheter og arbeidsvilkår. Tidligere uttalelser synes ikke å værra mer verdt enn et par minutter i rampelyset. Detta er uholdbart og straffbart og det er flere som bør på tiltalebenken!