Gå til sidens hovedinnhold

Flere unge i Horten skal ut i jobb, men: – Det er ingen «quick fix» å få ned ungdomsledigheten

Artikkelen er over 3 år gammel

– Ungdomsledigheten i Horten er på vei ned, men tiltakene må virke over tid for at man skal se tydelige resultater, sier NAV-leder i Horten, Kristian Aas.

På kommunestyret i slutten av juni i år gikk kommunestyrerepresentant Marie-Karine Aasen-Svendsrud (Ap) på talerstoler og uttrykte bekymring over ungdomsledigheten i kommunen. Ordfører Are Karlsen tok interpellasjonen til etterretning og bestilte en sak fra administrasjonen om hvordan det skulle jobbes videre for å få ned ledigheten blant ungdom.

Mye på gang

12. desember får kommunestyret svar fra NAV-leder Kristian Aas.

– Vi har mange tiltak i gang, men det er ingen «quick fix» å få ned ungdomsledigheten, sier Aas.

I Horten er det per i dag cirka 530 arbeidsledige under 30 år. De unge som er registrert, er under ulike støtteordninger, som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykepenger, uføretrygd eller overgangsstønad.

– Noen får ingen ytelse, men alle har uansett rett til oppfølging fra NAV for å komme i arbeid, sier Kirsti Jansson som er avdelingsleder for oppfølging ungdom.

LES OGSÅ: NAV-sjef Kristian Aas: – Å bosette 15 flyktninger i Horten burde absolutt være håndterlig

Nytt tiltak i år

NAV Horten har flere tiltak for unge under 30 år. Noen er lovpålagte, mens andre er samarbeid de har satt i gang for å bedre tilbudet for brukerne.

I april i år begynte NAV Horten med helhetlig oppfølging, det vil si at de unge brukerne får én kontaktperson å forholde seg til.

– Ingen brukere skal være kasteballer i NAV-systemet, og trygghet er viktig, sier Kristian Aas.

Ifølge NAV-lederen vil det ta noe tid å få på plass krysskompetanse hos veilederne, men tall fra NAV viser at tiltaket allerede har gitt resultater. Antall arbeidsledige ungdom har gått ned fra 583 i mai til 523 i oktober i år.

LES OGSÅ: NAV ønsker flere boliger for fattige og vanskeligstilte i Horten

Begynte i 2015

I redegjørelsen til kommunestyret vises det til Stasjonen i Strandpromenaden og ungdomsutvalget som begge ble startet i 2015.

Ungdom som får sosiale ytelser, må møte på Stasjonen fire dager i uken for aktivitetstiltak, og dette har gitt resultater.

70 prosent av brukerne har kommet ut i arbeid eller har begynt på utdanning, mens 25 prosent får helsemessig oppfølging av enhet for rus og psykisk helse i samarbeid med NAVs ungdomsavdeling. De resterende 5 prosentene får videre oppfølging mot jobb av veileder i ungdomsavdelingen.

– Det er viktig å få ungdom ut i utdanning så raskt som mulig, og da snakker vi ikke først og fremst om mastergrader. Det er stort behov for arbeidstakere med fagbrev, sier avdelingsleder for oppfølging ungdom, Kirsti Jansson som etterlyser flere lærlingplasser.

– Det er ofte slik at de som sliter med å få seg jobb, også har vanskelig for å få lærlingplass, sier Jansson som begrunner det med at mange bedrifter tar inn lærlinger for framtidig ansettelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

 

LES OGSÅ: NAV sa opp omstillingsavtalen med Fønix: – Vi har ikke fått det til i Horten

Samarbeid viktig

NAV-leder Kristian Aas mener likevel nøkkelen ligger i et tverrfaglig samarbeid mellom enheter i kommunen og fylkeskommunen.

– Ungdomsutvalget er et eksempel på at dette er noe som fungerer. Det er viktig at vi fanger opp barn og unge som kan falle utenfor et utdanningsløp på et tidlig tidspunkt, sier Aas.

I ungdomsutvalget møtes den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten, helsesøster, Horten videregående skole, ungdomskontakten, distriktspsykiatrisk senter og NAV.

– Det gjør at vi sammen ser hele bildet, sier Kirsti Jansson.

Høy ledighet i Horten

Horten har tradisjon for å ligge øverst på statistikken i fylket når det gjelder arbeidsledighet.

Tallene for november viser at Horten har flest ledige ut fra antall innbyggere med en ledighet på 3,6 prosent. Gjennomsnittet for kommunene i Vestfold er 2,7 prosent.

– Det er vanskelig å sette fingeren på hvorfor det er slik at Horten kommer dårligst ut år etter år, men det er helt klart at samarbeidet mellom enhetene er en viktig faktor for å lykkes med å få ned ungdomsledigheten, sier NAV-leder Kristian Aas.

– Vi ser resultater av arbeidet vi gjør i dag, men det kommer til å ta tid å få snudd utviklingen, sier Kirsti Jansson som er optimistisk på de unges vegne.

Svaret til kommunestyret er dermed at Horten kommune har mange bra tiltak rettet mot ungdom som er uten arbeid eller skoleplass, men at ting tar tid.

Kommentarer til denne saken