Verdens klima er i krise. Altfor mange står utenfor arbeidslivet, og forskjellene mellom folk øker. Behovet for velferdsstatens helse- og omsorgstjenester øker.

Dette er alt sammen forhold som gjør høstens stortingsvalg til et retningsvalg. Den politiske kurs vi velger i september kan bli avgjørende for utviklingen av klima, arbeid og velferd i flere tiår fremover.

Derfor er klimapolitikk, arbeid og velferd Arbeiderpartiets fremste satsningsområder ved årets stortingsvalg. Den politiske plattformen for de neste årene er utformet i samarbeid med både LO og AUF, og vi kjenner igjen partiets beste sosialdemokratiske tradisjoner.

Klimakrisen krever politisk styring for å komme under kontroll. For som AUF sier det; Hvis markedskreftene hadde vært tilstrekkelig til å løse klimakrisen hadde krisen vært løst allerede. Derfor peker Arbeiderpartiet på politisk styring og en aktiv stat for å bekjempe krisen. Statlig eierskap og forskning må brukes aktivt for å løfte oss over i fornybarsamfunnet. CO2-avgiften må økes og utformes på en rettferdig måte. Statlig støtte til karbonfangst, havvind, hydrogen, batteriteknologi, bioøkonomi og grønn skipsfart må få et kraftig løft.

Retten til arbeid er grunnleggende. Arbeidsløshet rammer den enkelte og det undergraver vår solidariske samfunnsmodell. Trygge jobber, hele stillinger og en lønn til å leve av er avgjørende, både for den enkeltes frihet og for fellesskapet. Arbeiderpartiets historiske slagord fra 1930-tallet er igjen aktuelt: Hele folket i arbeid!

Velferdsstaten er under press. Den må styrkes. En offentlig omsorgstjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen, er det beste forsvaret for mot økte forskjeller. Privatisering er et blindspor. Arbeiderpartiet vil derfor styrke fellesskapets skole-, helse- og omsorgstilbud.

Vennlig hilsen

Nils-Henning Hontvedt

Leder for Horten Arbeiderparti.