På Ap-landsmøtet i april – foreslår at Maria Aasen-Svensrud skal lede kvinnepolitikken

Vestfold foreslår Maria Aasen-Svensrud som ny kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet. Anniken Huitfeldt velger å gi seg.