Gå til sidens hovedinnhold

– Arbeiderpartiet maler et dystert og forvrengt bilde av private barnehager

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg trekker frem lovbrudd i enkeltbarnehage i håp om å svartmale hele barnehagesektoren. Det er uredelig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En god og mangfoldig barnehagesektor er det beste for barna.

Barnehageloven slår fast at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barnehagebarna til gode. Nylig har Stortinget også fått på plass et nasjonalt tilsyn som skal følge med på kontantstrømmene i barnehagesektoren og sikre nettopp dette. Nå får vi et bedre, mer kompetent og rettferdig tilsyn, slik at man kan sikre at private barnehager følger loven. I tillegg har vi innført en bemanningsnorm og en pedagognorm som sikrer at alle barn møter trygge voksne i barnehagen, uavhengig av hvor de bor.

De private barnehagene er med på å sikre et mangfoldig barnehagetilbud, samt tilnærmet full barnehagedekning. Nå går over halvparten av barna våre i private barnehager, og foreldreundersøkelsen viser at foreldre med barn i private barnehager er noe mer fornøyde med tilbudet sitt.

Venstresiden er mer opptatt av hvem som eier barnehagen, ikke kvaliteten og tilbudet. For Høyre er det ikke viktig om barnehagen er kommunal eller privat, så lenge barnehagen er av høy kvalitet og er et bra sted for barn å være. Vi sikrer et best mulig barnehagetilbud dersom vi har en miks av private og kommunale barnehager som lærer av hverandre, dersom vi stiller strenge krav til kvalitet og antall pedagoger, og dersom vi fører tilsyn med at pengene brukes på lovlig måte. Og det gjør vi.

«Våre felles velferdstjenester skal ikke være et sted å investere for å hente ut profitt», skriver Tvedt Solberg. Når man leser disse ordene skulle man tro at det å drive barnehage var en gullgruve. Sannheten er at mange private barnehager sliter. 1 av 3 private barnehager går med underskudd. Private barnehager får ikke en krone mer i støtte enn kommunale barnehager.

Det som får Tvedt Solberg til å se rødt er at barnehageselskapet Læringsverkstedet har solgt eiendommene sine til et boligselskap og har valgt å leie barnehagene. Jeg synes det er selvsagt at private barnehager, i likhet med kommuner, skal få lov til å leie bygg. Det er ikke alle barnehageeiere som har kompetanse om vedlikehold og drift av eiendom. Dermed er det ikke rart at noen vil at det skal håndteres av profesjonelle.

Jeg skulle ønske Arbeiderpartiet var mer opptatt av å sikre at gode private barnehager har god nok økonomi, enn å hindre at noen barnehager klarer å gå med overskudd. For så lenge man har strenge krav til kvalitet og fører tilsyn, bør folk som er villig til å ta risikoen for å tape alt, også ha mulighet til å tjene penger dersom de driver godt. Man må heller ikke glemme at de som driver barnehage som oftest har et bankende hjerte for barn og barnehagedrift. De legger stor innsats og ære og jobber knallhardt for å gi barna et best mulig tilbud, noe også foreldreundersøkelsen gjenspeiler at de gjør.

Det viktigste for Høyre er at de som bruker tjenestene er fornøyde og at kvaliteten er god, ikke hvem som leverer den. Norges velferdssamfunn er basert på et godt samarbeid og fellesskap mellom private og offentlige. I alle år har vi løst viktige samfunnsoppgaver – som nok barnehageplasser – gjennom at små og store bedrifter samarbeider med kommunene og staten.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.