Arbeiderpartiets politikk har hindret unge i å få en fot innenfor arbeidslivet. Når FrP gav adgang til mer midlertidighet i arbeidslivet, åpnet det døren for mange unge som ønsket seg en sommerjobb. Det er ikke like sikkert at like mange ungdommer hadde fått jobb dersom man måtte hatt fast ansettelse fra første dag.

Fast ansettelse er og skal alltid være hovedregelen, men man må også tillate andre løsninger når fast ansettelse ikke passer, enten for arbeidsgiver eller arbeidstaker. Det skaper fleksibilitet i arbeidslivet.

Vi ser likevel at unge sliter med å skaffe seg en jobb. Da er det vår oppgave å legge enda mer til rette for at bedrifter kan ansette unge som ønsker seg en fot innenfor arbeidslivet i tillegg til arbeidserfaring.

I en del jobber som matbutikk hvor man står bak kassa eller bar og restaurant hvor det selges alkohol må man være fylt atten eller tjue år, for å få lov til å enten selge eller servere alkohol. Derfor bør man vurdere å nedjustere aldersgrensen for å selge alkohol til seksten år. Det vil stimulere til økt sysselsetting og skape flere arbeidsplasser for de yngre.

Videre er det viktig at ungdom ikke skal godta urimelige kontrakter og lønnsbetingelser selv om de er unge og ferske i arbeidslivet.

Med FrP i regjering har man hatt bred satsning på å avdekke arbeidslivskriminalitet, og en plan med en rekke tiltakspunkter er under gjennomføring eller er gjennomført. Arbeidslivet skal være trygt, både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Erlend Wiborg, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget (FrP)