Kampen for klima, miljø og sysselsetting må være et felles ansvar for Arbeiderpartiet, for ungdomsbevegelsen og for fagbevegelsen.

Det sa daværende partileder Gro Harlem Brundtland på Arbeiderpartiets landsmøte i 1990. Hun oppfordret sterkt Arbeiderpartiet, LO og AUF til felles innsats. Og hun talte med autoritet: I 1983 var hun blitt utnevnt til leder for FNs verdenskommisjon for vekst og utvikling. Kommisjonen vedtok i 1987 en egen erklæring om “bærekraftig utvikling”. Vi kjenner henne senere som både statsminister og landsmoder.

I dag er hun begeistret over ungdommen som verden over demonstrerer mot klimakrisen. Det grønne skiftet går for seint. Hun mener ungdommen derfor gjør rett i å peke på de politikerne som har gått foran og si: “Dere har vært for trege!”. Både Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre gir henne rett. Den grønne omstillingen har gått for sakte. Det gjør den fortsatt under Erna Solberg og Høyres ledelse.

Programmet Arbeiderpartiet går til valg på denne høsten er en god klimanyhet. Programmet er utviklet under ledelse av Jonas Gahr Støre, med sterk medvirkning fra LO og AUF. Arbeiderbevegelsen står mer samlet i klimakampen enn på lenge. Gro Harlem Brundtland har fått den samhandlingen hun etterlyste, og har i sine kommentarer til det nye partiprogrammet sagt seg fornøyd med innholdet.

Programmet legger opp til grønn omstilling. Etterspørselen etter olje skal presses ned. Grønne arbeidsplasser skal skapes. Staten må ta klimaansvar gjennom en offensiv politikk: Statlig eierskap, aktiv bruk av pensjonsfondet, økt CO2 avgift med rettferdig fordeling, en skattereform som stimulerer til klimavennlige investeringer, flere anlegg for karbonfangst, mer forskning, og økt vern av jord og skog.

Kommunene skal gis økt klimaansvar. Arbeiderpartiet i regjering vil samarbeide med kommunene, og gi natur og klima større vekt i plan- og bygningsloven.

Vennlig hilsen.