Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til politikerne og ordfører i Horten: – Det blir dyrere å reparere enn å forebygge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har kommet oss for øre at det i det kommende budsjett for Horten, at dere ønsker å skjære ned med flere millioner kroner innen helse. Det skal kuttes i stillinger, og ikke minst stenge helt eller delvis tilbud innen rus og psykisk helse. Hva blir konsekvensene av dette?

Det betyr at det vil bli mer ensomhet, mindre trygghet i hverdagen for de svakeste i samfunnet.

Vi vet at under korona-pandemien ble det rapportert om mer angst og depresjoner i befolkningen generelt. Da hjelper det ikke med budsjettnedskjæringer.

I Støre-regjeringens Hurdalsplattform står det om psykisk helse:

Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. For mennesker med psykiske helseplager er det helt avgjørende å få hjelp der de er, om det er på skolen, på et sykehjem eller på en arbeidsplass.

Regjeringen vil rette opp uverdige forhold innen psykisk helse. Vi trenger både lavterskel psykisk helsehjelp og en forpliktende kvalitetsreform og opptrapping innen psykisk helsevern. Som følge av pandemien trengs en særlig innsats for barn og unges psykiske helse.

Det stemmer dårlig med budsjettforslaget for Horten kommune. Med så store og inngripende nedskjæringer i lavterskeltilbud vil det medføre mer depresjoner og angst, økt fare for selvmord og en utrygg hverdag for mange. Det vil bli økt press på legevakt og spesialhelsetjenesten og DPSene. Tilbud i alle kommunens etater vil bli rammet av nedskjæringene.

Her må det politiske flertall i Horten ta grep og sørge for at kuttene ikke gjennomføres. Vi trenger en satsing på psykisk helse, ikke nedskjæringer og dårligere tilbud. Vi i Mental Helse Horten tror ikke at dette er noe politikerne i Horten ønsker, og vi håper at dere snur og retter opp.

Det blir dyrere å reparere enn å forebygge.

Kommentarer til denne saken