Åpent brev til ordføreren: Hvor blir det av tiltaket «Forlenget miljøtunnel»?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvilken strategi og framdrift har kommunen valgt for å holde sine løfter om en snarlig forlengelse av miljøtunnelen?

Behovet for forlenget miljøtunnel var allerede i 2017 et tema i områdereguleringen «Horten Havn». Kravet og behovet ble ytterligere forsterket og tydeliggjort i omreguleringsprosessen. Motviljen var stor. Fordi politikerne ikke bestilte en utredning om dette fra administrasjonen, ville ikke administrasjonen på selvstendig grunnlag, gjøre en analyse. Det var både en uforståelig og gal beslutning. Realiteten ble at kommunen leverte ufullstendige plandokumenter, og den kom til kort i argumentasjonen overfor fylkeskommunen. Argumentasjonen om behovet for miljøtunnelforlengelsen ble underminert gjennom plandokumentene for Havna. Det sliter både administrasjonen og våre politikere med nå.

De politiske partiene, MDG, Sp, V, Rødt, Ap, SV og Høyre – var etter hvert, alle enige om behovet for en forlengelse av miljøtunnelen nordover. Kommunen behandlet innspill til Nasjonal transportplan i møtet den 26.02.2020. Kommunens vedtak var som følger: Horten kommune mener at forlengelse av miljøtunnel på Rv. 19 og nordover må sikres gjennomføring i Nasjonal transportplan 2022–2033. Da var allerede den nye fylkeskommunekonstruksjonen et faktum – det fikk som forventet konsekvenser for Horten og beboerne i Sentrum, Østbyen, Strandparken og Steinsnesbukta.

I sitt brev til Vestfold og Telemark fylkeskommune den 27.03.2020 argumenterte kommunen at en forlenget miljøtunnel bør ses i sammenheng med trafikkavvikling Horten-Moss. Dette er Norges største riksvei-fergeforbindelse. De sier i samme brev at fergetrafikken er økende, og det er helt nødvendig å gjennomføre tiltak for å begrense ulempene knyttet til blant annet støy og utslipp fra riksveitrafikken. Den erkjennelsen satt langt inne. Dette var hovedessensen i kommunens udokumenterte innspill.

Fylkeskommunen fant ikke plass for prioriteringen Horten kommune ønsket, og utelukket derfor en forlenget miljøtunnel på Rv. 19 i NTPen. Noe til ettertanke? Det er stille i Horten kommune, politikerne sitter ribbet tilbake, og administrasjonen tar fortsatt ingen aksjon. Vi har i flere omganger vist til mulige tiltak og etterlyst en plan B for å kunne etablere miljøtunnelen. Dette er bl.a. den kritikkverdige omdisponering av de 22 millioner kr fra bompengeinnkrevingen på Rv. 19 som kommunen har lagt i potten til den famøse Campus – Glenne veien. Det kan definere en «Miljøbypakke Horten» i egen regi. Økning av kaiavgiften ev. billettprisen for sambandet Moss – Horten er mulig. I 2024 vil Askos autonome ferger lande 150 lastebiler pluss i havna. Her er det også mulig å få til en skjerv – det kan ikke være gratis å bidra med ulemper, forurensning og risiko i Horten!

Når skal ord bli til handling!

Vennlig hilsen

Geir Lenes

Horten

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags