Dette er lettelsene:

  • Alle antallsbegrensinger på arrangement, treningssenter og svømmehaller faller bort. Det skal fortsatt drives smittevernforsvarlig drift.
  • Skjenkestopp og krav om bordservering opphører, men det er fortsatt krav om smittevernforsvarlig drift.
  • Det vil ikke lenger være et krav om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor. Arbeidsgiver skal dermed selv vurdere hvor mye hjemmekontor det skal legges til rette for og selv sørge for at ikke for mange blir syke samtidig.
  • Kravet om karantene forsvinner. Smittede må fortsatt i isolasjon, men varigheten kortes ned fra 6 til 4 dager. Husstandsmedlemmer anbefales fortsatt å teste seg dersom noen andre i husstanden har blitt smittet.
  • Det innføres grønt nivå i barnehager og på skoler. På høyskoler og universitet legges det opp til full fysisk tilstedeværelse igjen. Metersregelen gjelder heller ikke for studenter på campus.

  • Fritids- og idrettsarrangementer kan gjennomføres som normalt.

  • Antallsbegrensinger i hjemmet opphører.

Tiltakene som gjenstår skal vurderes på nytt 17. februar.

LES MER OM TILTAKENE HER: Nå åpner vi opp! Sjekk hvilke koronatiltak som lettes på her!