Det er mange meninger og oppskrifter angående integrering. Det finnes mange gode råd og føringer både fra de offentlige og fra de ideelle organisasjoner. Gjennom mitt arbeid i organisasjonen som driver med integrering i store deler av Norge, i samarbeid med IMDI, fylkeskommune, kommuner, NAV, innvandrerorganisasjoner osv, så er min erfaring å høre på dem som er godt integrert.

De har førstehånd informasjon om det som virket best for dem. De forteller om hvordan de fikk arbeid, hvordan fant de norske venner, og lærte språk. Hvordan de opplevde ankomst til deres kommune, og hvordan de klarte å integreres i den norske samfunn. Deres erfaring har gullverdi både for andre innvandrere / flyktninger, og for myndigheter.

I denne saken velger Arbeiderpartiet og Venstre å kalle forslaget for «merkelig og rart»! Med andre ord, Arbeiderpartiet og Venstre ønsker ikke å høre på dem som har lykkes med integrering. De vil ikke høre på dem som de snakker om og lager politiske føringer og bestemmelser for.

Både Høyre og Frp ønsker sammen med KrF å lytte til de som har klart å integreres i vår kommune.

Resten av partiene ønsker ikke å lytte. Det er det som er merkelig og rart.

I Horten kommune bor mange med minoritetsbakgrunn, enten de er flyktninger fra Somalia, Afghanistan, Syria eller Bosnia. Det er en glede å se hvor mange av dem som har klart seg så bra. Enten de driver eget firma, jobber i bedrifter, kommunen og andre steder. De er godt integrert og en del av Horten. De har klart seg veldig bra, gjennom mange hindringer, og utfordringer, og de bidrar til fellesskapet.

Derfor mener KrF at det er viktig å la dem være med på evaluering av integreringsarbeid. Det er de som kan dette temaet best. Dette har de vist. Vi burde lytte til dem. KrF gjør det.