Antall oppsigelser øker: – Krisen er ikke over ennå

NHOs medlemsundersøkelse for oktober viser at det fortsatt er behov for krisetiltak.