Jeg håper da ikke det bare er meg. Jeg føler skikkelig på drikkepress. jeg føler at det nesten er normalen at unge i min alder skal drikke alkohol. Jeg har alltid vært en person som har vært veldig imot alkohol og jeg kan da ikke være den eneste som føler på det.

Er det unormalt å være en ungdom på seksten år og ikke ha lyst til å drikke? Vi er jo ikke gamle nok og hvorfor skal man starte voksenlivet så tidlig? Jeg er så utrolig lei av drikkepress, for det burde ikke være noe vi skal føle på i så ung alder.

Om man starter å drikke tidlig så er det veldig sannsynlig at man kan bli avhengig i større grad når man blir eldre, og hvorfor skal man utsette seg for noe sånt? Vi har unge kropper og vi har en så utrolig stor fremtid i møte. Alkohol har aldri vært et spørsmål for meg engang.

Jeg setter virkelig idretten og fremtiden min fremfor det. Jeg tenker at det kommer med årene, er det ikke bedre å glede seg litt lenger også kan man heller drikke når man er klar for det, og når man har gått gjennom det man bør gå gjennom før man begynner på den delen av voksenlivet?

Jeg har forståelse om at det handler mye om modenhet også og miljøet du vokser opp i, og jeg selv ser det ikke som noe unormalt å ikke drikke. Det bør jo egentlig ikke være normalt, vi er jo tross alt fortsatt under foreldrene våre sitt ansvar og vi er ikke gamle nok til å drikke alkohol.

Jeg mener at det er lov å si nei uten at man skal bli kalt unormal eller at man blir dømt for å være annerledes, det er kult å stå imot denne trenden om alkohol hos mindreårige mener nå jeg.

Red. anm.: Regelen i Gjengangeren, som i andre aviser, er å ikke publisere anonyme leserbrev. Det er et viktig prinsipp at den som har meninger om en sak også skal undertegne med fullt navn. Denne gang gjør vi et unntak. Vi vurderer at emnet som innsenderen tar opp er viktig. Og vi forstår at det kan være svært belastende, spesielt med tanke på innsenderens unge alder, å stå frem med navn.