Horten skolehage ble til for fem år siden, som et spleiselag mellom skolene i Horten. Den er på kort tid blitt et moderne, populært og velfungerende tiltak - midt i intensjonene til de nye læreplanene med sine pålagte tverrfaglige temaer som bærekraft og livsmestring. Granly skole er vertskapet, men den er til for elever på alle barneskolene (til sammen har ca. 1500 elever fått tilbudet allerede!), godt hjulpet av utallige dugnadsfamilier som holder liv i den gjennom sommertørken.

Tørke og ugress klarer lærerne, elevene og foreldre å kjempe imot med suksess, men budsjettørke er vel så krevende. Inflasjon, renteoppgang og skyhøye strømpriser er bakgrunnen for at kommunen må kutte, og nå er det foreslått å legge ned fast bemanning i skolehagen. Det er forståelig at alle steiner må snus for å finne penger i trange tider, men det virker som et kjempeparadoks å velge bort skolehagen!

For viser ikke krigen i Ukraina og en mer og mer konkret rammende klima- og miljøkrise oss hvor viktig det er å kunne dyrke sunn og bærekraftig produsert mat? Både hjemme til seg selv og i en større sammenheng? Jordbruket står for en betydelig andel av både problemene og løsningene i verdens store kriser, og verden er nødt til å snu på måten å fø på sin stadig voksende befolkning. Selv i rike Norge kan det en gang bli krise i matforsyninga!

Skolehagen koster kommunen lite, takket være et smart spleiselag. Fordelt på hver skole koster den bare 1 til 1,5 lærertimer/uke, og et eventuelt kutt vil knapt synes på rektors bunnlinje i budsjettet. I tillegg har fem års drift, innhentede midler fra stiftelser og fond samt iherdig dugnadsinnsats nå resultert i en godt etablert beplantning, økologisk jordkvalitet og en solid beholdning av redskap, materialer, installasjoner og ikke minst et stort drivhus. Fagkompetansen hos de ansatte er systematisk blitt utviklet. Alt dette kan gå tapt når ikke flittige barnehender lenger steller med hagen og stolt løfter i været selvhøstede gulrøtter. La skolehagen leve!