Gå til sidens hovedinnhold

– Alle trenger et trygt hjem 

Bolig er ikke et investeringsobjekt, men et hjem vi alle trenger.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Og fordi boligmarkedet ser annerledes ut over hele landet, trenger vi ulike løsninger for å gi folk den retten.

Et trygt hjem skal også de med lave og vanlige inntekter ha. Derfor trenger vi ordninger for at alle som vil, kan eie sitt eget hjem, og for at de som vil leie, kan gjøre det trygt og til en pris de har råd til.

Slik er det ikke i dag, og Høyres løsninger gjør det verre og verre.

Istedenfor å gi skattekutt til de som allerede har råd til å eie egen bolig, må vi heller styrke Husbanken slik at flere kan få lån der. Husbanken kan bli en motor for sosial boligpolitikk og god samfunnsutvikling. Den skal både gi støtte til boliger for folk som ikke har andre muligheter og gi startlån til arbeidstagere som har nok lønn til å betjene et lån, men likevel ikke får det i kommersielle banker fordi de ikke har kunnet spare seg opp egenkapital. Det er dyrt å leie, og mange med trygge, men lave inntekter vil aldri kunne spare opp nok til å eie egen bolig med dagens leiepriser.

Det er mye usosialt med dagens boligmarked. For eksempel er det flere tusen færre som får bostøtte nå enn for få år siden, og de som får, får dekket en mindre del av boutgiftene sine. Det henger ikke på greip når boutgiftene har økt mye, og inntektene til vanskeligstilte har stått stille. Bostøtte skal sørge for at også de kan bo trygt i egen bolig. Likevel er Høyre helt imot når subsidier skal gis til de med lav inntekt. Selv om bolig og eiendom i dag får svært gode skattefordeler, nevner ikke Høyre det.

Det er på tide å vri hjelpen over til dem som ikke har råd til et hjem, og stramme reglene enda mer for dem som kjøper mange boliger, og dermed presser prisen opp.

Høyre tar feil når de kaller en tredje boligsektor for en nostalgisk drøm. Svært mange europeiske land har alternativer til å eie egen bolig. Dette er tilbud som ikke er begrenset til vanskeligstilte, og er derfor noe alle kan få nytte av. Det er dette som er frihet til å velge, noe Høyre ellers sier de er for. Det kan senke terskelen for å få en god og trygg bolig, bidra til å senke presset på leiemarkedet, til å senke prisene og unngå segregering. Det kan også øke friheten for folk flest til å velge den boligtypen som passer for dem.

Regjeringen må ta et tydeligere ansvar for boligsektoren, framfor å overlate til markedet å styre selv. Alle skal kunne ha et trygt og godt hjem, da må myndighetene ha en mye sterkere rolle enn i dag. Vi mener det er behov for en nasjonal boligplan som tar en helhetlig styring for denne sektoren som er så viktig i alles liv, som har tiltak både i distriktene og i pressområdene, og for at alle skal kunne bo trygt i gode bomiljø.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.