Gå til sidens hovedinnhold

Alf Henriksens ti bud for valget

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er mitt første bud. Du må delta i årets valg. Hvis du ikke bruker din stemme - vil kanskje andre bestemme at vi får et mørkeblått kommunestyre, hvor pengemakta og markedskreftene får status som samfunnets viktigste guder.

Dette er mitt andre bud. Du må stemme for solidaritet og nestekjærlighet. Hvis ikke vil forskjellene mellom de velfødde og de tynnkledde bli ennå større. De fattige vil synke ned i ennå dypere fattigdom og de rike vil vokse seg skamløst feite.

Dette er mitt tredje bud. Du må stemme for opprettholde og videreutvikle folkestyret og det norske velferdssamfunnet og stemme for å gi fattige kommuner større økonomiske muskler. Hvis ikke vil barn og alvorlig syke få for lite hjelp, gamle og pleietrengende må fortsatt ligge hjemme med full bleie og rusmisbrukere og psykisk syke vil fortsatt stå bakerst i den køen som ingen ser.

Dette er mitt fjerde bud. Du må stemme for en bedre og gratis, offentlig skole – flere og flinkere lærere og en skole som ivaretar og møter de teorisvake elevene med praksisbasert, tilpasset undervisning. Hvis ikke vil frafallet i den videregående skole vokse og lærertettheten og de pedagogiske ressursene vil bli redusert.

Dette er mitt femte bud. Du må stemme for billigere boliger for ungdom og vanskeligstilte, økt boligskatt for fiffen og kaksene - og tøffere dager for bolighaiene. Du må si nei til skattelette og feite fallskjermer for de aller rikeste og du må si ja til gratis barnehage for fattige barn.

Dette er mitt sjette bud. Du må si nei til all rasisme og si ja til en mer rettferdig og human innvandringspolitikk. Du må åpne ditt hjerte og din kommune for flyktninger og forfulgte og du må forsvare barn og unge som trues med utsendelse til krig, terror og ekstrem fattigdom.

Detter er mitt syvende bud. Du må si ja til en revitalisering av Kunstnerbyen Åsgårdstrand gjennom et samarbeid med lokale kunstnere. Du må si ja til en god og permanent løsning for skateparken, med mulighet for tak i vinterhalvåret. Du må si ja til ungdomsklubber i alle bydeler og du må si ja til at hele Kulturkvartalet 37 realiseres gjennom rehabilitering og oppgradering av «den røde» og nybygg mot sør – for å ivareta Kulturskolens og Voksenopplæringa behov og etablere utescene og gode øvingsfasiliteter for lokale band.

Dette er mitt åttende bud. Du må si ja til å utarbeide en verneplan for Horten sentrum og ta vare på Hagebyen Horten. Du må si ja til å bevare markagrensa og sikre kystsonen for alle. Du må si ja til å bygge utslippsfrie bydeler rundt den nye jernbanestasjonen på Skoppum og mellom Gjestehavna og Strandparken. Du må si ja til elektriske ferger mellom Horten og Moss og sykkelstier og elektriske busser mellom Skoppum og alle bydelene. Du må si ja til å forlenge miljøtunnelen på RV 19 og si NEI til rotrening på Borrevannet, men JA til bedre rofasiliteter på Indre Havn.

Dette er mitt niende bud. Du må si ja til ei Gjestehavn som kler småbyen, nei til bygninger i mer enn fire etasjer og nei til boliger på Norsk Ståls tidligere industriområde, fordi dette vil åpne for konflikter med Trafikkhavnas behov for å drifte og videreutvikle en effektiv og konkurransedyktig havn og allmenhetens behov for park, lek, idretts- og kulturaktiviteter.

Dette er mitt tiende bud. Du må si nei til bygging av 800 boliger i opptil seks etasjer mellom Gjestehavna og Strandparken, men ja til bygging av boliger i 1, 2, 3 og 4 etasjer i miljø- og klimavennlig massivtre - 20 % av disse for vanlig eller tynn lommebok. Du må si ja til en Strandpromenade med publikumsrettede tilbud i 1. etasje og helårs sjøbad med badstue, spa og frokostmuligheter nær Strandparken - og du må si ja til en miljøbydel for allmenheten og nei til en eksklusiv og privatisert bydel, som vil bli liggende som en barriere av stål og betong mellom småbyen og fjorden.


Alf Henriksen, Rødt Horten


P.S.: Rødt-veteranen hadde sine formaninger også før forrige kommunevalg:

Mine ti bud


Kommentarer til denne saken