23. mai skal Kenneth gå opp trappene i Kollen igjen: – Hvor mange trappetrinn jeg har gått? Ha'kke peiling – mange, mange tusen

Hovedtanken bak Kenneth Reiss' Aktiv for epilepsi er å lære folk om sykdommen og samtidig vise epileptikere at aktivitet ikke er noe problem. Tilfeldigheter har gjort at trappeløp er blitt en stor del av det.