Høyre har tillit til at sykepleiere og ledere ved våre sykehjem har kunnskap om at eldre personer er mer sårbare for både varme og kulde – at de både fryser og blir for varme raskere enn yngre.

Det å senke innetemperaturen på sykehjemmene i vår kommune ville etter Høyres oppfatning i første omgang ikke bare være uverdig, som Frp uttaler i Gjengangeren, men i tillegg være høyst uforsvarlig. Det ville gått ut over liv og helse for beboerne på våre sykehjem.

Med alderen svekkes alle reguleringsmekanismer, inklusive temperaturreguleringen. Eldre personer merker seinere at de fryser og kroppstemperaturen kan faktisk synke til et nivå der det kan bli kritisk vanskelig å få den opp igjen.

En god regel er at eldre skal ha en innetemperatur på minimum tyve plussgrader. Dette ønsker vi som høyrepolitikere ikke å endre på og vi har tillit til at de ansatte på sykehjemmene har den nødvendige kompetansen og bruker den til det beste for beboerne.