Arbeiderpartiet vil kjempe for større likestilling i alle sektorer. Helse, skole, trossamfunn er eksempler på områder der likestillingsarbeidet må intensiveres.

Og det handler ikke bare om å telle tall og prosenter. Det handler om holdninger og forståelse av at det er en grunnleggende kjønnsulikhet i alle sektorer.

Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet fikk reversert høyreregjeringens politikk om å ikke lenger kreve rapportering på likestilling i årsrapporter. For tallene gir oss innsikt i hva vi må gjøre noe med og den synliggjør de underliggende holdningene.

Eksemplene er mange på at områder der kvinner arbeider ikke prioriteres. For eksempel når det gjelder teknisk utstyr. På mange sykehjem har det i årevis vært behov for løfteanretninger som kan avlaste ansatte i løft av tunge personer, syke mennesker som plages av å bli løftet feil.

I teknisk etat er maskinelle hjelpemidler helt nødvendig. Ingen forventer at stikksag eller spade skal være eneste tilgjengelige hjelpemiddel, eller at tunge stein skal løftes med egen kropp. Standarden er motorsager og mekanisk grave- og løfteutstyr. Og når vi omtaler yrkene snakker vi om yrker som utfører tungt eller hardt kroppsarbeid.

På sykehjem er det annerledes. Der har ansatte måtte avfinne seg med at de må bruke egen muskelkraft og egen kropp. Det er virkelig tungt kroppsarbeid. I den offentlige omtalen blir disse yrkene ofte omtalt som «trøste-og bære» yrker. Bare det er et godt eksempel på forskjellene i tenkingen om menn og kvinners kroppsarbeid. Å jobbe i pleien er både tungt og hardt arbeid. Og det er tungt og krevende omsorgsarbeid. Å løfte riktig samtidig som man gir riktig trøst, forebygger komplikasjoner og ivaretar den enkeltes verdighet er et viktigere og vanskeligere arbeid enn hvordan man løfter en stein.

Sykefraværet hadde sannsynligvis vært noe jevnere dersom ansatte i teknisk etat hadde hatt like lav tilgang til mekaniske og tekniske hjelpemidler som de har i pleietjenesten.

Derfor vil Arbeiderpartiet styrke kommuneøkonomien, satse på teknologisk utvikling av hjelpemidler i helsetjenesten og ha hele, fulle stillinger som en norm. Det gir den enkelte økonomisk trygghet og forutsigbarhet og det er bra. Men vel så viktig er det at det gir bedre kvalitet i tjenesten, for de menneskene som har behov for ryggsterke kvinner som tar tunge løft hver eneste dag.

Som hver dag bruker kroppens muskler, hodets klokskap og hjertespråk for å hjelpe mennesker som virkelig trenger gode løft.