Å bygge ny brygge inntil det gamle og få det pent, har ikke vært lett

Om en uke eller to kan gutta boys på Sykehusbrygga overlevere et stykk ny longside brygge til Havnevesenet.