En ny vei fra riksveien til Bakkenteigen skulle gjøre reiseveien til universitetet raskere både fra E18 og den nye togstasjonen. Derfor ble det satt av drøyt 70 millioner kroner til prosjektet. Fylkeskommunen skulle bidra med 50 av dem, mens Horten kommunes bidrag var 21,5 millioner kroner fra bompengeprosjektet.

På grunn av krevende grunnforhold viser imidlertid beregninger at veien kan bli langt dyrere enn først antatt - kanskje over 100 millioner kroner. Og siden fylkeskommunen sier nei til å bidra med mer, henger nå hele prosjektet i en tynn tråd. Politikerne har bedt administrasjonen jobbe for å finne kostnadsreduserende løsninger i vegprosjektet, men det er ingen enkel oppgave.

LES OGSÅ:Dypt skuffet over ikke å bli invitert med på begivenheten: – Er vi bare nyttige idioter?

– Legg ned prosjektet

I hovedutvalget for klima, miljø og kommunalteknikk denne uken foreslo MDGs Svein-Erik Figved å legge prosjektet dødt.

– På grunn av omfattende kostnader til utbygging og betydelige negative konsekvenser for kultur og natur gjennomføres ikke vegprosjektet, foreslo Figved, som ønsker at de 21,5 millionene fra bompengeprosjektet om mulig blir brukt til andre sykkel- og gangveiprosjekter i kommunen eller i arbeidet med å rense Oslofjorden.


Mister tilgang til millionene

Problemet er imidlertid at disse pengene er knyttet opp mot campus-veien. Dersom dette prosjektet legges dødt, forsvinner også tilgangen på pengene.

– Dette er ikke penger Horten kommune disponerer. Det er et beløp som er tildelt etter søknad om dette konkrete prosjektet, og dersom ikke prosjektet blir noe av kommer heller ikke pengene, forklarer arealplanlegger Line Havstein i Horten kommune.

Det betyr at kommunen må søke på nytt dersom de ønsker å slå kloa i de bom-millionene.

– Men det er noen forutsetninger for å bli tildelt midler derfra, og det er at det skal dreie seg om relevante prosjekter i området. Så det er ikke bare å søke og få, understreker Havstein.