– Forbudet er nødvendig for å gi kysttorsken en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en levedyktig torskestamme, opplyser fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Det står dårlig til med kysttorsken i Oslofjorden og Skagerrak-kysten, derfor har regjeringen satt i verk en rekke tiltak som skal bidra til å gjenoppbygge bestandene. Reguleringene gjelder alle, både yrkesfiskere og fritidsfiskere. Oppsummert betyr det at alt fiske etter torsk forbys innenfor grunnlinjen fra Telemark til grensen til Sverige. I tillegg forbys alt fiske fra og med 1. januar til og med 30. april i 14 definerte områder hvor torsken gyter, fra Lindesnes til svenskegrensen.

Les alle reguleringene og se kart her på Fiskeridirektoratets nettsider (ekstern lenke).

– Jeg er bekymret for de lave bestandene av kyst- og fjordtorsk. Derfor er det viktig at vi nå bidrar sammen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Alt fiske stenges i kyst- og fjordtorskens mest sentrale gyteområder. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillat siden dette er helt selektivt.